ອາການຂອງຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະ

0
8425

ພາວະຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະ ຄື: ອາການທີ່ຫົວໃຈເຕັ້ນບໍ່ເປັນຈັງຫວະແບບທໍາມະຊາດ ໂດຍອາດເຕັ້ນໄວເກີນໄປ ຫຼື ຊ້າເກີນໄປ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນຫົວໃຈ ຫຼື ເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນໃນຫ້ອງຫົວໃຈ ເຮັດໃຫ້ການສູບສີດເລືອດໄປສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມີພາວະສ່ຽງຕໍ່ພາວະຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ຫຼອດເລືອດສະໝອງອຸດຕັນເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໂດຍສ່ວນຫຼາຍ ຜູ້ປ່ວຍພາວະຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະ ຈະບໍ່ຮູ້ຕົວເອງວ່າມີບັນຫາ ໂດຍມັກພົບພາວະນີ້ຈາກການກວດສຸຂະພາບ ຫຼື ປ່ວຍເປັນພະຍາດອື່ນ ແລ້ວໄປກວດນຳທ່ານໝໍ ຈຶ່ງພົບວ່າຕົນເອງມີພາວະຂອງຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ. ແຕ່ໃນຜູ້ປ່ວຍບາງຄົນອາດມີອາການປະກົດໃຫ້ສັງເກດໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ອາການຂອງພາວະຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະ ມັກສະແດງອາການອອກ ເຊັ່ນ: ວິນຫົວ, ໜ້າມືດ, ຕາລາຍ, ໃຈສັ່ນ, ຫາຍໃຈຕິດຂັດ, ເຈັບແໜ້ນບໍລິເວນໜ້າເອິກ, ເປັນລົມ ແລະ ໝົດສະຕິ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອທ່ານໃດມັກມີອາການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ໃຫ້ຮີບຟ້າວໄປກວດນຳທ່ານໝໍ ເພື່ອສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here