ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງການປະກາດເຖິງບັນດາເຈົ້າຂອງພາຫະນະປະເພດລົດຈັກ ຈໍານວນ 21 ຄັນ ທີ່ເຈົ້າໜ້າຕໍາຫຼວດວິຊາສະເພາະເກັບກູ້ຄືນ ໄດ້ຈາກຄະດີລັກຊັບພົນລະເມືອງ ແລະ ຄະດີອື່ນໆ ລວມມີລົດຈັກ ດັ່ງລຸ່ມນີ້.

+ ລົດຈັກ ຮອນດາ ເວບ 100 ມີຈຳນວນ 12 ຄັນ ເຊັ່ນ:

 1. ລົດຈັກເວບ 100 ສີແດງ-ດໍາ ທະບຽນ ຈກ 0682 ກໍາແພງນະຄອນ, ເລກຈັກ HA 15 E 2100568, ເລກຖັງ RP2 HA 1500 JC 00568, ອອກຊື່ ນາງ ເພັດດາລີ ຢູ່ບ້ານໂພນຕ້ອງສະຫວາດ ໜ່ວຍ 18 ເມືອງຈັນທະບູລີ;
 2. ລົດຈັກເວບ 100 ສີແດງ-ດໍາ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຈັກ NF100 E 8328134, ອອກຊື່ ທ້າວ ເຄນ ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານນາລ່ຽນ ໜ່ວຍ 3 ເມືອງນາຊາຍທອງ;
 3. ລົດຈັກເວບ 100 ສີຂຽວ-ດໍາ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຈັກ NF100 E 8181 674, ອອກຊື່ ທ້າວ ສີສະຫວັນ ນາມມະວົງ ຢູ່ບ້ານສົມຫວັງເໜືອ ໜ່ວຍ 33 ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ;
 4. ລົດຈັກເວບ 100 ສີແດງ-ດໍາ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຈັກ HA 15 E 2118064, ອອກຊື່ ນາງ ພຸວັນນາ ແກ້ວວົງນຶກ ຢູ່ບ້ານຊ້າງຄູ້ ໜ່ວຍ 16 ເມືອງໄຊທານີ;
 5. ລົດຈັກເວບ 100 ສີປອນ-ດໍາ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ອອກຊື່ ທ້າວ ສຸລືຈິດ ຕະປັນຍາ ຢູ່ບ້ານໂພນທັນ ໜ່ວຍ 10 ເມືອງໄຊເສດຖາ;
 6. ລົດຈັກເວບ 100 ສີແດງ-ດໍາ ທະບຽນ ດຕ 0260 ກໍາແພງນະຄອນ, ເລກຈັກ HA 15 E 2004755 ອອກຊື່ ນາງ ອັງຄະນາ ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານຫາຍໂສກ ໜ່ວຍ 16 ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
 7. ລົດຈັກເວບ 100 ສີຂຽວ-ດໍາ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຈັກ-ເລກຖັງ NF 100 E 8310 387 ອອກຊື່ ນາງ ທັນວາ ຂ່າງມະນີວົງ ຢູ່ບ້ານວຽງຈະເລີນ ໜ່ວຍ 6 ເມືອງໄຊເສດຖາ;
 8. ລົດຈັກເວບ 100 ສີຟ້າ ທະບຽນ ດພ 9701 ກໍາແພງນະຄອນ, ເລກຈັກ HA 15 E 2 156860 ອອກຊື່ ນາງ ນຸ້ມນິ້ມ ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານຄໍາສະຫວາດ ໜ່ວຍ 48 ເມືອງໄຊເສດຖາ;
 9. ລົດຈັກເວບ 100 ສີແດງ-ດໍາ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຈັກ-ເລກຖັງ HA 15 E 2152615 ອອກຊື່ ນາງ ສຸລິລັກ ສຸພາບມີໄຊ ຢູ່ບ້ານດອນໜູນ ໜ່ວຍ 21 ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
 10. ລົດຈັກເວບ 100 ສີຟ້າ-ດໍາ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຈັກ HA15E 2182622;
 11. ລົດຈັກເວບ 100 ສີຟ້າ-ດໍາ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຈັກ NF100E 8367894;
 12. ລົດເວບ 100 ສີຟ້າ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຈັກ HA 15 E 2211813.

+ ລົດຈັກ ຮອນດາ ຄຼິກໄອ ມີຈຳນວນ 5 ຄັນ ເຊັ່ນ:

 1. ລົດຈັກຮອນດ້າຄິກໄອ ສີດໍາ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຖັງ MLHJF 3709 G 5028478, ອອກຊື່ ທ້າວ ຈັກກີ ພົມມະຫາໄຊ ຢູ່ບ້ານດົງໝ້ຽງ ໜ່ວຍ 4 ເມືອງຈັນທະບູລີ;
 2. ລົດຈັກຄິກໄອ ສີຂາວ ທະບຽນ ດວ 0992 ກໍາແພງນະຄອນ, ເລກຈັກ JF35 E 01B86 16 ອອກຊື່ ທ້າວ ອານົງ ສະເພົ່າທອງ ຢູ່ບ້ານຄໍາຮຸ່ງ ໜ່ວຍ 34 ເມືອງໄຊທານີ;
 3. ລົດຈັກຄິກໄອ ສີຂາວ-ດໍາ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຈັກ JF 35E 2002704, ເລກຖັງ MLHJF 3551 H 5102704 ອອກຊື່ ທ້າວ ຄໍາສະໄຫວ ຢູ່ບ້ານພະໄຊ ເມືອງສີສັດຕະນາກ;
 4. ລົດຈັກຄິກໄອ ສີຂາວ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຈັກ JF 356 E 20000 84;
 5. ລົດຈັກຄິກໄອ ສີດໍາ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຈັກ JF 35 E 21042 79;

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີ ລົດຈັກຊູເມີເອັກ, ໂຄລາວ, ເທນ້າ ແລະ ຊີບີອາ ແນວລະ 1 ຄັນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ລົດຈັກຊູເມີເອັກ ສີແດງ-ດໍາ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຈັກ JF 62 E 3206272, ຖັງ MLHJF 621 2 J 5206272 ອອກຊື່ ນາງ ດວງມະນີ ຢູ່ບ້ານນາງ່າ ໜ່ວຍ 13 ເມືອງນາຊາຍທອງ;
 2. ລົດຈັກໂຄລາວ ສີດໍາ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຖັງ KLWAAI 00559 442;
 3. ລົດຈັກເທນ້າ ເລກຈັກ CN Z100E 0021597;
 4. ລົດຈັກຊີບີອາ ສີດໍາ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ, ເລກຈັກ MLHKCI 776 H 5 600221.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງຫາເຈົ້າຂອງພາຫະນະຈໍານວນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ນໍາເອົາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລົດ ເຂົ້າມາພົວພັນເອົາລົດນໍາ ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ພະແນກຕໍາຫຼວດ ປກສ ເມືອງໄຊທານີ ໃນໂມງລັດຖະການ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 90 ວັນ ນັບແຕ່ອອກແຈ້ງການສະບັບນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຖ້າກາຍກໍານົດ ແມ່ນຈະຖືວ່າ ສະລະສິດ.