ພິທີເປີດການສອບເສັງ ມໍ 7 ບຳລຸງ ທີ່ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຂວງຄຳມ່ວນ ປະຈຳສົກປີ 2021-2022 ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ແສງອາລຸນ ບຸດສະດີ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານນາງ ຄຳສອນ ສີວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຄຳມ່ວນ,ເຂົ້າຮ່ວມມີຫົວໜ້າສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕະຫຼອດເຖິງພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງ.

ການສອບເສັງຂັ້ນ ມໍ 7 ໃນຄັ້ງນີ້, ມີ 3 ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ ຄື: ພະນັກງານຄູ-ຫະຫານ, ພຣະສົງສຳມະເນນ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ຂາດໂອກາດໃນການສອບເສັງສາຍສາມັນລວມທັງໝົດມີຈຳນວນ 50 ຄົນ, ຍິງ 23 ຄົນ. ການສອບເສັງມີທັງໝົດ 4 ວິຊາຄື: ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ກໍລະກົດສອບເສັງ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຕອນບ່າຍສອບເສັງວິຊາເຄມີສາດ, ວັນທີ 22 ກໍລະກົດ ສອບເສັງວິຊາ ຄະນິດສາດ, ຕອນບ່າຍວິຊາພູມສາດ.

ທ່ານ ທອງຄູນ ສີຈັນທາ ຫົວໜ້າສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ລາຍການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນສູນ, ເຊິ່ງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ປະຈຸບັນມີພະນັກງານທັງໝົດ 22 ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ, ໄດ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕາມການມອບໝາຍ ພາຍໃນສູນປະກອບມີ 3 ໜ່ວຍງານ ຄື: ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ແລະ ປະເມີນ, ໜ່ວຍງານບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ. ສຳລັບໜ່ວຍງານຍົກລະດັບວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດມາໄດ້ 4 ຊຸດແລ້ວເລີ່ມແຕ່ປີ 2018-2022. ສຳລັບປີ 2022 ແມ່ນມີນັກຮຽນ 3 ຂັ້ນຮຽນ ຄື: ຂັ້ນ ມໍ 5, ຂັ້ນ ມໍ 6 ແລະ ຂັ້ນ ມໍ 7. ຂັ້ນ ມໍ 7 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການສອບໃນປັດຈຸບັນມີຈຳນວນ 50 ຄົນ, ຍິງ 23 ຄົນ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນວາງອອກ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກລະ ດັບທາງດ້ານການສຶກສາໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຂາດໂອກາດ ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທາງດ້ານສາຍສາມັນ.

ສຳລັບການບຳລຸງຊັ້ນມໍປາຍແມ່ນສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຮັບຜີດຊອບໃນການເປີດຮຽນສິດສອນ ແລະ ສ່ວນຊັ້ນມໍຕົ້ນແມ່ນມອບໃຫ້ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັ້ນເມືອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ການເປີດຮຽນບຳລຸງ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ຂອງເດືອນກັນຍາໃຊ້ເວລາຮຽນຄືສາຍສາມັນທົ່ວ ໄປ, ມີ 2 ພາກຮຽນ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ທອງຄູນ ສີຈັນທາ ຫົວໜ້າສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຂວງຄຳມ່ວນ ຍັງໄດ້ຮຽນຮ້ອງເຖິງປະຊາຊົນທົ່ວໄປທີ່ຂາດໂອກາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາສາຍສາມັນມາຍົກລະດັບໃນການຮຽນບຳລຸງ ເພາະວ່າການຍົກລະດັບທາງດ້ານການບຳລຸງນີ້ ກໍທຽບເທົ່າກັນຖືວ່າ ສາມັນກັບບຳລຸງ ແມ່ນເທົ່າກັນ ສາມາດນຳໃຊ້ສືບຕໍ່ໃນການຮຽນທາງດ້ານວິຊາສະເພາະທົ່ວໄປໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.