ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ I ປີ 2022 ໄດ້ປິດລົງ ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2022, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາ ແລະ ໄດ້ວາງທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີນີ້ ໂດຍສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ສູ້ຊົນຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເງິນ-ເງິນຕາໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຕົກເຂົ້າສູ່ວິກິດການ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາຕິດພັນກັບ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ບັນດາໜ້າວຽກຈຸດສຸມທີ່ລັດຖະບານ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ປະກອບທັງໝົດ 13 ໜ້າວຽກ ຄື:

 1. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ ຮ້ອຍຂອງສັງຄົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ໃນນີ້, ບ່ອນໃດທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບໃຫ້ຈັດລະບຽບຕື່ມ ທັງເພີ່ມທະວີການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆໃນສັງຄົມໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ.
 2. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ເຊິ່ງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາປີ 2022, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ, ໂດຍ ມີຄາດໝາຍສຳເລັດຢ່າງຊັດເຈນ; ນອກນັ້ນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມ ສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາປີ 2023 ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.
 3. ເລັ່ງແກ້ໄຂສະພາບຄວາມບອບບາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ໂດຍສຸມໃສ່ການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາການສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ພຽງພໍດ້ວຍຫຼາຍມາດຕະການສະເພາະໜ້າ ໂດຍຖືເອົາມາດຕະການເສດຖະກິດ ແລະ ຕາມກົນໄກຕະຫຼາດເປັນຕົ້ນຕໍ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງມາດຕະການແກ້ໄຂໃນໄລຍະກາງ ແລະ ຍາວ.
 4. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ເລກທີ 18/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ານການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ, ດໍາ ລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ແລະ ເປັນຮູບປະທຳຫຼາຍຂຶ້ນ; ພ້ອມທັງສຸມໃສ່ກວດກາ-ຕິດຕາມການເກັບລາຍຮັບຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດໄລຍະທົດລອງເລີ່ມຈາກຂອດການຂຸດຄົ້ນ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ.
 5. ສືບຕໍ່ປັບປຸງປະສິດທິຜົນຂອງການລົງທຶນລັດໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຢຸດການຈັດສັນທຶນໃສ່ໂຄງການໃໝ່ ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສຸມໃສ່ໂຄງການລົງທຶນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມ ທຸກຍາກເປັນບູລິມະສິດ.
 6. ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນສາທາລະນະດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ໂດຍສະເພາະບັນຫາໜີ້ສິນຂອງລັດວິສາຫະກິດໂດຍໄວ ລວມທັງການເຈລະຈາເລື່ອນການຊຳລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບັ້ຍ, ຊອກຫາແຫຼ່ງກູ້ຢືມທີ່ມີດອກເບ້ຍຕໍ່າ, ຫຼຸດການສ້າງໜີ້ໃໝ່ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະອື່ນໆ, ເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບ ທີ່ບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ໄດ້.
 7. ສືບຕໍ່ປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະບັນດາຫົວໜ່ວຍລັດວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນແຜນຂອງການປະຕິຮູບຂອງລັດຖະບານ.
 8. ເລັ່ງປັບປຸງກົນໄກອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ພ້ອມທັງເລັ່ງຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມບັນດາໂຄງ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍໄວ; ໃນເວລາດຽວກັນ, ເລັ່ງກວດກາ-ຕິດຕາມຄືນບັນດາໂຄງການ ລົງທຶນທີ່ມີສັນຍາແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຈອງທ່ວງດຶງການພັດທະນາ ແລະ ສັນຍາຊຳລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດໃກ້ຈະສິ້ນສຸດ ແລະ ເລີ່ມມີຜົນກຳໄລ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າສູ່ເສດຖະກິດພາຍໃນໃຫ້ໄວຂຶ້ນ.
 9. ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມພ້ອມໃນດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະເລັ່ງແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການເຂົ້າ-ອອກປະເທດ; ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຕ້ອນຮັບບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 10. ເລັ່ງແກ້ໄຂສະພາບວ່າງງານ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ເກັບກຳ ແລະ ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງ ການແຮງງານໃນແຕ່ລະສາຍອາຊີບ ເພື່ອຈັດສັນແຮງ ງານເຂົ້າສູ່ການຈ້າງງານໂດຍໄວ; ພ້ອມນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງສີມືແຮງງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ແຮງງານເຂົ້າສູ່ລະບົບປະກັນສັງຄົມຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ.
 11. ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະບັນຫາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ ຫັນໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ.
 12. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຕາມແຜນການກະກຽມຄວາມ ພ້ອມຮັບມືໄພພິບັດຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງວາງອອກ ໂດຍສະເພາະໃນຍາມຝົນນີ້ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງຈັດການນ້ຳຂອງບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າ.
 13. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ອັນພິເສດ ສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາການສ້າງຂະບວນການຮອບດ້ານ ເພື່ອຈັດ ຕັ້ງສະເຫຼີມສະຫຼອງສອງວັນປະຫວັດສາດລາວ -ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນບົນຈິດໃຈປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະ ຖືເອົາເນື້ອໃນເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ຮູບການເປັນອັນສໍາຄັນ; ນອກນັ້ນ, ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ມີການຈັດລຽງບູລິມະສິດການໄປເຄື່ອນໄຫວຕ່າງ ປະເທດ ເພື່ອປະຢັດງົບປະມານທີ່ຈຳເປັນ.

ເພື່ອໃຫ້ທິດທາງວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບ ປະທໍາ, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານສະມາ ຊິກລັດຖະບານ, ບັນດາທ່ານເຈົ້າ ແຂວງ ແລະ ທ່ານເຈົ້າຄອງນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕ້ອງໄດ້ຫັນ ເປັນແຜນປະຕິບັດລະອຽດ, ມີ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນຢູ່ແຕ່ລະ ຂັ້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ທັງສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະບ່ອນໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະວຽກ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຕົວຈິງເປັນກ້າວໆ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສູງກວ່າເກົ່າ.