6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງພາຍໃນແຂວງ, ເຊິ່ງຫຼາຍໂຄງການມີຄວາມຄືບໜ້າດີຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ຄາດວ່າທ້າຍປີນີ້ ຫຼາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຂອງແຂວງ ຈະສໍາເລັດໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.

ທ່ານ ພອຍຄໍາ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ ກ່າວວ່າ: ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງພາຍໃນແຂວງ, ເຊິ່ງຫຼາຍໂຄງການມີຄວາມຄືບໜ້າດີຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ແລະ ພັດທະນາແຄມນໍ້າຈັ່ງ ຊ່ວງ 2 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 85,18%, ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຕັດຕາຜ້າຈຸດສຸມຜາລະແວກ ເມືອງຮົ່ມ ປະຕິບັດໄດ້ 51,64%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູແຮ່ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 5A ຊ່ວງ 2 ປະຕິບັດໄດ້ 93,33%, ໂຄງການປັບປຸງຍົກລະດັບປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 5B ແຕ່ຂົວນໍ້າຍອນ-ບ້ານນາໄຊສະຫວ່າງ ເຂດແດນແຂວງວຽງຈັນ ປະຕິບັດໄດ້ 32,77%;

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງຖະໜົນໄຊຊະນະ ປະຕິບັດໄດ້ 95,81%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງຖະໜົນອະນຸວົງ ປະຕິບັດໄດ້ 98,78%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ ແລະ ຍົກລະດັບທາງປູແຮ່ ແຕ່ບ້ານເວີນທາດ ເມືອງທ່າພະບາດ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຫາບ້ານນໍ້າທວາຍ ເມືອງຮົ່ມ ແຂວໄຊສົມບຸນ ປະຕິບັດໄດ້ 87,18%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ແຕ່ບ້ານທົ່ງຄູນ-ທົ່ງຮັກຫາສາມ ແຍກພູຄໍາ ເມືອງອະນຸວົງ ປະຕິບັດໄດ້ 54,80%, ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ແຕ່ບ້ານນາໄຊສະຫວ່າງ ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ ຫາບ້ານນາມອນ (ທາງແຍກເລກທີ 13 ເໜືອ) ເມືອງວັງວຽງ ປະຕິບັດໄດ້ 90 %, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຢາງແຕ່ຂົວນໍ້າຊານ ຫາຈຸດສຸມໂພນສະຫວາດ 516 ປະຕິບັດໄດ້ 98,13%.

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງພາຍໃນແຂວງມີຄວາມຄືບໜ້າ, ຄະນະນໍາແຂວງໄຊສົມບູນ ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 5B ແຕ່ 3 ແຍກຂົວນໍ້າຍອນ ຫາ ບ້ານນາໄຊ ສະຫວ່າງໃຫ້ໄດ້ 70%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ແຕ່ບ້ານທົ່ງຄູນ-ທົ່ງຮັກ ຫາ ສາມແຍກ ພູຄໍາ ເມືອງອະນຸວົງ ໃຫ້ໄດ້ 80%, ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຕັດຕາຜ້າ ຈຸດ ສຸມຜາລະແວກ ເມືອງຮົ່ມ ຍາວ 15,11 ກິໂລແມັດ ໃຫ້ໄດ້ 65%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານ ຜາລະແວກ-ນໍ້າປຸງ-ບ້ານພູກະທະຄາດຄະເນໃຫ້ໄດ້ 10% ໃນທ້າຍປີ 2022.