ສະພາວິທະຍາສາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈັດກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ວິທະຍານິພົນ ແລະ ອາຈານທີ່ປຶກສາປະລິນຍາໂທ ຮຸ່ນທີ 13 ຂອງວິທະຍາຄານສັນຕິບານປະຊາຊົນ (ວສປ) ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2022 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຮັບຮອງເອົາຫົວຂໍ້ວິທະຍານິພົນ ແລະ ອາຈານທີ່ປຶກສາຂອງນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ຮຸ່ນທີ 13 ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ, ຫຼັກການ ແລະ ມີວິທະຍາສາດ, ເປັນປະທານໂດຍ ພົຈວ ສະແຫວງ ພົມມະລີ ຫົວໜ້າກົມຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການ ສະພາວິທະຍາສາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ມີບັນດາສະມາຊິກສະພາວິທະຍາສາດ, ກອງເລຂາສະພາວິທະຍາສາດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ໄດ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກົງໄປກົງມາແບບວິທະຍາສາດ ໂດຍໄດ້ຍົກເອົາບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ນັກສຶກສາໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນ ບົນພື້ນຖານການສົມທຽບລະຫວ່າງ ທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນ, ຈະ ແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມຂອງຫົວຂໍ້ວິທະຍານິພົນ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເປີດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ, ຄັດເລືອກຫົວຂໍ້ວິທະຍານິພົນໃຫ້ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ຮຸ່ນທີ 13 ຂຽນເປັນວິທະຍານິພົນປ້ອງກັນຈົບຊັ້ນ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາບັນດາຫົວຂໍ້ວິທະຍານິພົນ ແລະ ອາຈານທີ່ປຶກສາ ໃຫ້ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ຮຸ່ນທີ 13 ຈຳນວນ 24 ສະຫາຍ, 48 ຫົວຂໍ້ ແລະ ອາຈານທີ່ປຶກສາ 16 ທ່ານ.