ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-2 ສິງຫາ 2022, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ເມື່ອມີການສ້າງຕັ້ງຄະນະສານປົກຄອງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສຈ ປອ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ມີ ທ່ານ ສຸຊາດ ມົງຄົນເລີດລົບ ຮອງປະທານສານປົກຄອງສູງສຸດ ແຫ່ງ ຣາດຊະອານາຈັກໄທ, ມີບັນດາທ່ານຮອງປະທານສານ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ, ອົງການ, ລັດວິສາຫະກິດ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສຈ ປອ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ກ່າວວ່າ:

ການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະໄດ້ລົງເລິກໃນຫົວຂໍ້ ການໃຊ້ອໍານາດທາງປົກຄອງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງປົກຄອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 001/ປທ, ລົງວັນທີ 19 ມີນາ 2021 ວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີປົກຄອງ.

ເຊິ່ງຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານໄດ້ຖືເອົາການຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ເປັນບັນຫາສໍາຄັນ ໂດຍມີການກໍານົດລະບຽບການ, ສະໜອງງົບປະມານ, ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ວຍພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ ເພື່ອໃຫ້ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ຫຼື ຕັດສິນຄະດີມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາລະບົບສານປະຊາຊົນ ໃນໄລຍະ 5 ປີ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາລັດຖະບັນຍັດຂອງ ທ່ານປະທານປະເທດ ສະບັບດັ່ງກ່າວ ແລະ ບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງບົດຮຽນຈາກສານປົກຄອງສູງສຸດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບ ການດໍາເນີນຄະດີປົກຄອງໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກດໍາເນີນຄະດີປົກຄອງ ໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສຸຊາດ ມົງຄົນເລີດລົບ ຍັງໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ:

ຄະດີປົກຄອງ ໝາຍເຖິງ ຄະດີພິພາກສາ ລະຫວ່າງ ໜ່ວຍງານປົກຄອງ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ກັບ ເອກະຊົນ ຫຼື ລະຫວ່າງ ໜ່ວຍງານທາງປົກຄອງ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ດ້ວຍກັນ; ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ພິພາກສາ ອັນເນື່ອງມາຈາກການທີ່ໜ່ວຍງານທາງປົກຄອງ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ໃຊ້ອໍານາດທາງປົກຄອງອອກຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການກະທໍາອື່ນໆໂດຍບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ເນື່ອງມາຈາກການທີ່ໜ່ວຍງານທາງປົກຄອງ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ລະເລີຍຕໍ່ໜ້າທີ່ທາງປົກຄອງຕາມທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້ນັ້ນ.

ຂ່າວຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ໃນວັນດຽວກັນ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ເພື່ອສ້າງຫຼັກສູດການເຜີຍແຜ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງ ຄະນະສານປົກຄອງ ແລະ ການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືການດໍາເນີນຄະດີປົກຄອງ ຮ່ວມກັບ ຄະນະຜູ້ແທນສານປົກຄອງສູງສຸດ ແຫ່ງ ຣາດຊະອານາຈັກໄທ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄໍາພັນ ບຸນພາຄົມ ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ແຂກຮັບເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມ.