ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2022 ຜ່ານມານີ້, ສານປະຊາຊົນ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ນໍາເອົາຄະດີຢາເສບຕິດ ຈໍານວນຫຼາຍເລື່ອງຂຶ້ນມາພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ, ເຊິ່ງລວມມີຜູ້ຖືກຫາທີ່ເຄື່ອນໄຫວຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ຄອບຄອງປະເພດຢາບ້າ ຈຳນວນ 13 ຄົນ.

ບັນດາຜູ້ຖືກຫາທີ່ສານປະຊາຊົນ ແຂວງວຽງຈັນ ນໍາມາພິຈາລະນາ ຕັດສິນປະກອບມີ ຄື:

1. ທ້າວ ດອນ ອາຍຸ 32 ປີ, ຢູ່ບ້ານວຽງສະໄໝ,

2. ທ້າວ ສຸລິວັນ ອາຍຸ 29 ປີຢູ່ບ້ານນ້ຳເປາະ,

3. ທ້າວ ອົ້ນ ອາຍຸ 21 ປີ ຢູ່ບ້ານພູດິນແດງ ທັງ 3 ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວ ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2021 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດຂອງກາງຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າ ຈຳນວນ 527 ເມັດ; ດັ່ງນັ້ນ, ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ທ້າວ ດອນ ແລະ ທ້າວ ອົ້ນ ຈຳເລີຍ ທັງ 2 ຜູ້ລະ 5 ປີ ປັບໃໝຜູ້ລະ 10.000.000 ກີບ, ສ່ວນ ທ້າວ ສຸລິ ວັນຕັດອິດສະຫຼະພາບ 5 ປີ 6 ເດືອນ ປັບໃໝ 12.000.000 ກີບ.

4. ທ້າວ ຈ່ອຍ ອາຍຸ 32 ປີ ຢູ່ບ້ານໂນນຫີນແຮ່ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ,

5. ທ້າວ ຕຸ່ນ ອາຍຸ 21 ປີ ຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວາດເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ,

6. ທ້າວ ສືວ່າງ ອາຍຸ 20 ປີ ຢູ່ບ້ານນ້ຳແພດ ເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 24 ແລະ 27 ພຶດສະພາ 2021ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດຂອງກາງປະເພດຢາບ້າ 3.299 ເມັດ; ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ທ້າວຈ່ອຍ (ຈຳເລີຍ 1) ທ້າວ ສືວ່າງ (ຈຳເລີຍ 2) ຜູ້ລະ 10 ປີ ປັບໃໝຜູ້ລະ 100.000.000 ກີບ ແລະ ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ທ້າວ ຕຸ່ນ (ຈຳເລີຍ 3) 5 ປີ ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ.

7. ທ້າວ ບົວລະພາ ອາຍຸ 27 ປີ ຢູ່ບ້ານໂພນສົມບູນ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ,

8. ທ້າວ ວິກີ ອາຍຸ 27 ປີ ຢູ່ບ້ານນາເລົາ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2021 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບ ຕິດ ປະເພດຢາບ້າ ຈຳນວນ 435 ເມັດ ສານປະຊາຊົນ ແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຈຳເລີຍທັງ 2 ຜູ້ລະ 6 ປີ, ປັບໃໝຜູ້ລະ 28.000.000 ກີບ.

9. ທ້າວ ທີ ອາຍຸ 35 ປີ ຢູ່ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 19 ພຶດ ສະພາ 2021 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ຈຳນວນ 154 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຈຳເລີຍ 5 ປີ, ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ.

10. ທ້າວ ພູເງິນ ອາຍຸ 20 ປີ ຢູ່ ບ້ານບຸງພ້າວ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 8 ມັງກອນ 2020, ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ປະເພດຢາບ້າ ຈຳນວນ 57 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຈຳເລີຍ 5 ປີ, ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ.

11. ທ້າວ ກ້ອງເມັ່ງວື່ ອາຍຸ 24 ປີ ຢູ່ບ້ານໂພນງາມ ເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ປະເພດຢາບ້າ ຈຳນວນ 1.000 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຈຳເລີຍ 8 ປີ, ປັບໃໝ 64.000.000 ກີບ.

12. ທ້າວ ບຸນສົມຊົ່ງ ອາຍຸ 35 ປີ ຢູ່ບ້ານສົມສະໜຸກ ເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນ ວັນທີ 21 ສິງຫາ 2019 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ມີຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງ ປະເພດຢາບ້າ ຈຳນວນ 45 ເມັດ, ສານປະຊາຊົນ ແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຈຳເລີຍ 5 ປີ ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ.

13. ທ້າວ ຢົວເຢ້ວ່າງ ອາຍຸ 65 ປີ ຢູ່ບ້ານນ້ຳປຸ່ງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນຄັ້ງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2021, ໃນຂໍ້ກ່າວຫາມີຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງ ຈຳນວນ 192 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຈຳເລີຍ 4 ປີ, ປັບ ໃໝ 8.000.000 ກີບ.