ໃນວາລະຂອງການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງອັດຕະປື ຊຸດທີ II ເມື່ອວັນທີ 16 ສິງຫາ 2022, ທ່ານ ສົມພົງ ສີຊານົນ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ 7 ມາດຕະການສະກັດກັ້ນຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ.

ທ່ານ ສົມພົງ ສີຊານົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕໍ່ກັບການຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ນັບແຕ່ເດືອນທັນວາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ເປັນໄລຍະທີ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງຜັນຂະ ຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ; ເຊິ່ງວຽກງານຕົ້ນຕໍທີ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແມ່ນການຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີຢາເສບຕິດ, ການສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຄະດີຢາເສບຕິດຂຶ້ນສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ຮັບປະກັນຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ນໍາເອົາຜູ້ກະທໍາຜິດມາລົງໂທດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ທັນການ.

ບົນພື້ນຖານວາລະແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຜ່ານມາ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ສຸມໃສ່ຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີຢາເສບຕິດ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ມາດຕະການສະກັດກັ້ນຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຕາມມາດຕາ 136 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກັກຕົວ, ການຈັບຕົວ, ການກັກຂັງພາງ ແລະ ການປ່ອຍຕົວພາງ ຜູ້ຖືກຫາຄະດີຢາເສບຕິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ປີ 2021 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງພາຕົວ 4 ສະບັບ, ອອກຄໍາສັ່ງຈັບຕົວ ຈໍານວນ 73 ສະບັບ, ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງກັກຂັງພາງຈໍານວນ 153 ສະບັບ. ໃນນີ້, ໄດ້ກັກຂັງຜູ້ຖືກຫາຄະດີຢາເສບຕິດທັງໝົດ 130 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 84,96% ຂອງຈໍານວນຜູ້ຖືກຫາທັງໝົດ ແລະ ໄດ້ອອກຄໍາສັງປ່ອຍຕົວພາງຜູ້ຖືກຫາຄະດີອາຍາທົ່ວໄປ ຈໍານວນ 33 ສະບັບ, ແຕ່ຜູ້ຖືກຫາຄະດີຢາເສບຕິດແມ່ນບໍ່ໄດ້ປ່ອຍຕົວພາງ.

ທ່ານ ສົມພົງ ສີຊານົນ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ເຫັນວ່າອົງການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ໂດຍລວມ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແຕ່ກໍມີບາງກໍລະນີທີ່ບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ເຊິ່ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ກໍໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ເພື່ອແກ້ໄຂຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ດ້ວຍການອອກຄໍາເເນະນໍາ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມ.

ຂ່າວ: ວັດທະນາ