ຈາກຫາງສຽງວິພາກວິຈານຂອງສັງຄົມ ວ່າ:

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຈົດທະບຽນ ຂຶ້ນສໍາມະໂນຄົວ ແບບທັນສະໄໝ ສູງເກີນໄປ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2019, ພົຈວ ຄໍາສາຍ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ກະຊວງ ປກສ ກໍໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ ນັກຂ່າວປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍທ່ານຢືນຢັນວ່າ:

ຈະເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ໄວໆນີ້, ພ້ອມທັງຈະມີມາດຕະການເດັດຂາດຕໍ່ ພະນັກງານ – ນັກຮົບ ທີ່ຍັງລະເມີດລະບຽບ ການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຈົດທະບຽນ ສໍາມະໂນຄົວ ທີ່ ກະຊວງ ປກສ ວາງອອກ.

ພົຈວ ຄໍາສາຍ ຈັນທະວົງ ກ່າວຕື່ມວ່າ:

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສັງຄົມ ໄດ້ວິພາກວິຈານຕໍ່ກັບ ການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຈົດທະບຽນ ຂຶ້ນສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈໍາຕົວ ທີ່ສູງເກີນໄປຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ ຈໍານວນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງເປັນການລະເມີດຕໍ່ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້, ທາງ ກົມຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ຢ່າງຈິງຈັງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ພ້ອມທັງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປກສ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ໃຫ້ພະນັກງານ – ນັກຮົບ ທີ່ເຮັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປັດຈຸບັນນີ້ ເຫັນວ່າ: ບັນຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເກັບຄ່າທໍານຽມແພງ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່, ເຊິ່ງການກະທໍາດັ່ງກ່າວ ເປັນການລະເມີດ ລະບຽບກົດໝາຍ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຍັງເປັນການສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ ຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຕົນເອງ.

ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຢ່າງຈິງຈັງ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ຈຶ່ງໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:

ຈະສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບ ການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍຈະສົ່ງ ພະນັກງານລົງສືບສວນ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ; ເຊິ່ງຖ້າຫາກ ຍັງພົບເຫັນວ່າ: ມີການເກັບຄ່າທໍານຽມ – ຄ່າບໍລິການ ສູງເກີນກໍານົດ ຈະໄດ້ມີມາດຕະການແກ້ໄຂຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເດັດຂາດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປກສ ເລກທີ 1234/ປກສ ລົງວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2019 ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ໄດ້ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

 • ຄ່າບໍລິການຈົດທະບຽນ ສໍາມະໂນຄົວ ໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ 5.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຊຸດ.
 • ການຈົດທະບຽນ ສໍາມະໂນຄົວຄົນຕ່າງດ້າວ 10.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຊຸດ.
 • ການອອກບັດໃໝ່, ປ່ຽນ ແລະ ຕໍ່ບັດປະຈໍາຕົວຂອງ ພົນລະເມືອງລາວ 2.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຊຸດ.
 • ການອອກບັດໃໝ່, ປ່ຽນ ແລະ ຕໍ່ບັດປະຈໍາຕົວຂອງ ພົນລະເມືອງຄົນຕ່າງດ້າວ 2.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຊຸດ.
 • ການອະນຸຍາດຢູ່ລາວຖາວອນ ຄົນຕ່າງດ້າວ ແຕ່ອາຍຸ 15 ປີ ຫາ 59 ປີ 100.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຊຸດ.
 • ການຈົດທະບຽນ ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວຂອງ ພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຕ່າງດ້າວ 2.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຊຸດ.
 • ຄ່າບໍລິການ ຂຶ້ນທະບຽນສໍາມະໂນຄົວລາວ 45.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຊຸດ.
 • ຄ່າບໍລິການ ຂຶ້ນທະບຽນສໍາມະໂນຄົວຄົນຕ່າງດ້າວ 55.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຊຸດ.
 • ຄ່າຄໍາຮ້ອງຂໍອອກໃບຍົກຍ້າຍຂອງ ຄົນລາວ 5.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຊຸດ.
 • ຄ່າຄໍາຮ້ອງຂໍອອກໃບຍົກຍ້າຍຄົນຕ່າງດ້າວ 10.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຊຸດ.
 • ປຶ້ມທະບຽນປະຫວັດບຸກຄົນ 5.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຫົວ.
 • ຄ່າປ່ຽນປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວໃໝ່ ໃນກໍລະນີເສຍຫາຍ, ຈິກຂາດ, ເປີະເປື້ອນ ແລະອື່ນໆ ສໍາລັບຄົນລາວ 45.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຫົວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ 55.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຫົວ.
 • ຄ່າເອກະສານ ແລະ ບັດປະຈໍາຕົວຄົນລາວ ຫຼື ຄົນຕ່າງດ້າວ 58.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຫົວ.
 • ຄ່າໃບຢັ້ງຢືນ ບັດປະຈໍາຕົວຊົ່ວຄາວຄົນລາວ ຫຼື ຄົນຕ່າງດ້າວ 6.000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງຫົວ.