ວັນອາທິດ, ເດືອນມີນາ 13, 2021
Home ຄະດີຕ່າງແດນ

ຄະດີຕ່າງແດນ

ການກະທໍາຜິດດ້ວຍ...

ໃນໄລຍະມາດຕະການຜ່ອນຜັນ, ນັກສຶກສາ ມີເວລາຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຮຽນອອນລາຍ. ສະນັ້ນ, ນີ້ຈຶ່ງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນເປົ້າຂອງ ກຸ່ມຕົ້ນຕຸ໋ນຊັບ...

ຈະລາຈອນ ແຂວງບໍລ...

ໃນວັນທີ 6 ເມສາ 2020, ພະແ...

ມ້າງເຄືອຂ່າຍໂສເ...

ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2019, ...

ຢ້ອນຄະດີ ກຸ່ມຄົ...

ທ່ານ Pettro Poroshenko ປ...

ຢ້ອນຄະດີ ກຸ່ມຄົ...

ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2015, ໄດ...

ມ້າງ ກຸ່ມລອບຜະລ...

ຕໍ່ມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ເຂ...

ມ້າງ ກຸ່ມລອບຜະລ...

ນັບແຕ່ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2...

ມ້າງ ກຸ່ມລອບຜະລ...

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຈັບຕົວ...

ຕູ້ເຊັບ! ຄິດວ່າ...

ຢູ່ໃນເຂດເຮືອນຈັດສັນ ທີ່ມ...

ຫຼອກໃຫ້ເສຍເງິນຈ...

ໂດຍລໍຖ້າມື້ໃດໜຶ່ງທີ່ຜູ້ກ...
error: Alert: Content is protected !!