ວັນອັງຄານ, ເດືອນຕຸລາ 27, 2020
Home ຄະດີຕ່າງແດນ

ຄະດີຕ່າງແດນ

ມ້າງເຄືອຂ່າຍໂສເ...

ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2019, ...

ຢ້ອນຄະດີ ກຸ່ມຄົ...

ບັນດາຮູບພາບທີ່ພວກເຂົາລັກ...

ຢ້ອນຄະດີ ກຸ່ມຄົ...

ທ່ານ Pettro Poroshenko ປ...

ຢ້ອນຄະດີ ກຸ່ມຄົ...

ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2015, ໄດ...

ມ້າງ ກຸ່ມລອບຜະລ...

ຕໍ່ມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ເຂ...

ມ້າງ ກຸ່ມລອບຜະລ...

ນັບແຕ່ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2...

ມ້າງ ກຸ່ມລອບຜະລ...

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຈັບຕົວ...

ຕູ້ເຊັບ! ຄິດວ່າ...

ຢູ່ໃນເຂດເຮືອນຈັດສັນ ທີ່ມ...

ຫຼອກໃຫ້ເສຍເງິນຈ...

ໂດຍລໍຖ້າມື້ໃດໜຶ່ງທີ່ຜູ້ກ...

ຫຼອກໃຫ້ເສຍເງິນຈ...

ທີ່ຈິງແລ້ວ ເມື່ອອາຍຸຫຼາຍ...
error: Alert: Content is protected !!