You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!
23/10/2019

ສານອຸດົມໄຊ ຕັດສິນຈຳຄຸກ 5 ປີ ຈຳເລີຍຄະດີຢາບ້າ

ທ້າວ ຮັງເກົາ ອາຍຸ 34 ປີ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍໄລ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຖືກສານອາຍາ ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕັດສິນຈໍາຄຸກ 5 ປີ ແລະ ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ຖານຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ ປະເພດຢາບ້າ ໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ.

ທັງຊື້ທັງເສບຢາ ສານຕັດສິນຈຳຄຸກ 5 ປີ ພ້ອມປັບໃໝ 10 ລ້ານ

ຄະນະສານອາຍາ ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕັດສິນຈຳເລີຍຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ປະເພດຢາບ້າ ຊື່ ທ້າວ ເຊັງວື ອາຍຸ 33 ປີ ອາໄສຢູ່ທີ່ບ້ານນາແສນຄໍາ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ມີຂອງກາງຢາບ້າ 66 ເມັດ ຈຳຄຸກ 5 ປີ ແລະ ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ. ການໄຕ່ສວນຄະດີດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 2 ສິງຫາ 2019 ໂດຍອີງຕາມສໍານວນຄະດີອາຍາ...
ນຳເອົາ ສຳນວນຄະດີຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ພິຈາລະນາຕັດສິນໃນຂັ້ນສານ

ຕັດສິນ ຈຳເລີຍ ຄະດີຢາເສບຕິດ ຈຳຄຸກ 5 ປີ

ໃນວັນທີ 27 ສິງຫາ 2019, ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ນຳເອົາ ສຳນວນຄະດີຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ໂດຍມີຈຳເລີຍຊື່ ທ້າວ ສູນທອນ ອາຍຸ 27 ປີ ຢູ່ບ້ານໜອງພົງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມາພິຈາລະນາຕັດສິນຈຳຄຸກ 5 ປີ ແລະ ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ. ຈຳເລີຍທີ່ຖືກ ຕັດສິນລົງໂທດໃນຄັ້ງນີ້ ຖືກດຳເນີນຄະດີ ມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ...

ຄ້າຢາບ້າ ຖືກຈຳຄຸກ 5 ປີ ພ້ອມປັບໃໝ 10 ລ້ານກີບ

ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕັດສິນ ທ້າວ ຄານຄໍາ ອາຍຸ 26 ປີ ຢູ່ບ້ານໂນນສະອາດ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳຄຸກ 5 ປີ ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ໃນສະຖານຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ( ປະເພດ ຢາບ້າ ) ພາຍຫຼັງຖືກດຳເນີນຄະດີເປັນເວລາ 8 ເດືອນ ຊຶ່ງຖືກຕັດສິນ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ຈາກການຖະແຫຼງໄຈແຍກຂອງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ...
ກໍ່ຄວາມຜິດຫຼາຍປະການ ເຊັ່ນ: ຂັບຂີ່ປະໝາດ, ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ, ບໍ່ໃສ່ມວກ, ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ໃຊ້ຄວາມໄວເກີນ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ຄົນອື່ນ ເສຍຊີວິດ

ລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ພາໃຫ້ຄົນອື່ນເສຍຊີວິດ ສານຕັດສິນ 2 ປີເຄິ່ງ

ໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ 2019, ທ້າວ ໂອເລ້ ( ຈຳເລີຍ ) ອາຍຸ 25 ປີ ຢູ່ບ້ານໄຮຄໍາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືກ ຄະນະສານອາຍາ ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕັດສິນຈຳຄຸກ 2 ປີ 6 ເດືອນ ປັບໃໝ 400.000 ກີບ ໃນສະຖານ ລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ( ຄູ່ກໍລະນີ...

ຖືກຈັບພ້ອມຂອງກາງ 13 ເມັດ ສານຕັດສິນ 1 ປີ

ຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ ມາດຕາ 146 ຂອງ ກົດໝາຍອາຍາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ລະບຸໄວ້ວ່າ: ບຸກຄົນໃດ ຫາກມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ ແລະ ເສບ ເຖິງຈະໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍ ແມ່ນຜິດ ແລະ ໃນກໍລະນີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈັບຕົວໄດ້ ແມ່ນຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງ ແກ່ຄົນອື່ນ.
ສານ ນວ ຕັດສິນ ຈຳເລີຍ ທີ່ພົວພັນກັບ ການຊື້ - ຂາຍຢາເສບຕິດ

ຕັດສິນ ຈຳເລີຍ ຄ້າຢາເສບຕິດ ຈຳຄຸກ 5 ປີ ປັບໃໝ 10 ລ້ານ

ຄະນະສານອາຍາ ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດປະຊຸມສານ ພິຈາລະນາ ຄະດີຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ( ການຊື້ - ຂາຍຢາເສບຕິດ ) ຈໍາເລີຍ ຊື່ ທ້າວ ສອນສຸລີ ຫຼື ບ໋ອບ ອາຍຸ 31 ປີ ຢູ່ບ້ານດົງປ່າແຫຼບ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2019, ເຊິ່ງຜ່ານການວິນິດໄສແລ້ວ ເຫັນຄວນລົງໂທດ ຈໍາເລີຍ ຈໍາຄຸກ 5...
ການຍັກຍອກຊັບຄົນອື່ນ ຖືເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາ, ຜູ້ກະທຳ ຕ້ອງຮັບໂທດ ແລະ ໃຊ້ຄືນໜີ້ທາງແພ່ງ

ຍັກຍອກຊັບ 22 ລ້ານກວ່າກີບ ຮັບໂທດ 2 ປີ ພ້ອມໃຊ້ໜີ້ທາງແພ່ງ

ນາງ ພອນທິບ ອາຍຸ 25 ປີ ຢູ່ບ້ານສີໄຄທົ່ງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຈຳເລີຍ ໃນສະຖານ ຍັກຍອກຊັບພົນລະເມືອງ ມູນຄ່າເສຍຫາຍ 22 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ຖືກ ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນ ສັ່ງຟ້ອງຕໍ່ ສານອາຍາ ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2019 ເພື່ອໃຫ້ສານພິຈາລະນາຕັດສິນ ຕາມກົດໝາຍ; ດັ່ງນັ້ນ, ສານ ໄດ້ເຫັນດີລົງໂທດ ຕັດອິດສະຫຼະພາບ 2 ປີ ປັບໃໝ...
ສານ ນວ ຕັດສິນຈຳເລີຍ ຊື່ ທ້າວ ຈັນທະລອນ ສະຖານຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ

ຕັດສິນຈຳເລີຍ ຮັບໂທດ 5 ປີ ສະຖານຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ

ຄະນະສານອາຍາ ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕັດສິນຈຳເລີຍ ຊື່ ທ້າວ ຈັນທະລອນ ອາຍຸ 30 ປີ ຢູ່ບ້ານນາໂນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳຄຸກ 5 ປີ ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ສະຖານຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ປະເພດຢາບ້າ ພາຍຫຼັງຖືກດຳເນີນຄະດີເປັນເວລາ 7 ເດືອນ. ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນ ຖະແຫຼງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຕັດສິນຈຳຄຸກ 2 ປີ 6 ເດືອນ ປັບໃໝ 5.000.000 ກີບ ສະຖານຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ

ຍິງ 16 ປີ ຂາຍຢາບ້າ ສານສັ່ງຈຳຄຸກ 2 ປີເຄິ່ງ

ຄະນະສານອາຍາ ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ພິຈາລະນາຕັດສິນ ນາງ ມີຊົງ ( ຈຳເລີຍ ) ຢູ່ບ້ານກິ່ວສັງວັນ ເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສະຖານຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ; ໂດຍ ຈຳເລີຍ ຖືກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ກັກຕົວ ພ້ອມຢາບ້າ 197 ເມັດ, ແຕ່ ຈໍາເລີຍ ອາຍຸພຽງ 16 ປີ ເຊິ່ງຍັງເປັນເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ;...

ໜັງສືພິມຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ

ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ, ວຽກງານໜັງສືພິມຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຍົກລະດັບທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ກາຍເປັນກະບອກສຽງອັນສໍາຄັນ ໃນວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດຂອງ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ແນວທາງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທົ່ວປວງຊົນຮອບດ້ານ, ເປັນການປຸກລະດົມຊຸກຍູ້...

ສານສັ່ງຈຳຄຸກ 10 ປີ ປັບໃໝ 100 ລ້ານກີບ

ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ ນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນຳຕົວ 2 ຈຳເລີຍໃນຄະດີ ຢາເສບຕິດ ຂຶ້ນສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມກົດໝາຍ, ພາຍຫຼັງທີ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໄດ້ສະຫຼຸບສຳນວນຄະດີຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສແລ້ວ, ສານໄດ້ພິຈາລະນາຕັດສິນຈຳເລີຍ 1...

ມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ຫົວໜ້າຫ້ອງການເມືອງ ປກສ ແຂວງໄຊສົມບູນ

ພັອ ບົວພັນ ອິນທະປັນຍາ ປະທານຂອງພິທີ ມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ຫົວໜ້າຫ້ອງການເມືອງ ປກສ ແຂວງໄຊສົມບູນ ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ຂັ້ນຫ້ອງ ຂອງຫ້ອງການເມືອງ ປກສ ແຂວງໄຊສົມບູນ; ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ພັອ ບົວພັນ...

ນາຍຈ້າງເຊົ່າລົດເກ໊ງໃຫ້ຂີ່ ແລ້ວເອົາໄປຊວດຈຳ ...

ທ້າວ ພອນໄຊ ອາຍຸ 55 ປີ ຢູ່ບ້ານໜອງດ້ວງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສວຍໂອກາດເອົາ ລົດເກ໊ງທີ່ນາຍຈ້າງເຊົ່າມາໃຫ້ຂີ່ເພື່ອແລ່ນເອກະສານ. ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວເອົາໄປຊວດຈໍາເອົາເງິນໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວ. ສຸດ ທ້າຍ, ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ຈັບຕົວຂໍ້ຫາຍັກຍອກຊັບຕາມການແຈ້ງຄວາມຂອງເຈົ້າຂອງລົດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ...

ປກສ ແຂວງຄຳມ່ວນ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນ ໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນຕຳຫຼວດ

ປກສ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດການເລື່ອນຊັ້ນ ໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນຕຳຫຼວດ ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2019; ປະດັບຊັ້ນໂດຍ ພັອ ພົມມາ ເດດຂຸນຟອງ ຮອງຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ, ມີຄະນະພັກ, ຄະນະຫ້ອງ, ກອງພັນປ້ອງກັນ ເຄື່ອນທີ່່, ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ,ໂຮງຮຽນ...

ວສປ ຈັດພິທີປິດຊຸດຮຽນ 2 ລະບົບ

ວິທະຍາຄານ ສັນຕິບານ ປະຊາຊົນ ( ວສປ ) ກະຊວງ ປກສ ໄດ້ຈັດພິທີປິດຊຸດຮຽນໃຫ້ ນັກສຶກສາລະບົບປະລິນຍາໂທ ແລະ ລະບົບປະລິນຍາຕີ ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2019, ມອບໃບປະກາສະນີຍະບັດໂດຍ ພົຈວ ປອ ວັນເຮືອງ ນັນທະຈັກ ອໍານວຍການ...

ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນ

ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ກະຊວງ ປກສ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ ພະນັກງານ-ນັກຮົບ ຈໍານວນ 45 ສະຫາຍ ຍິງ 13 ສະຫາຍ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ຄົບມາດຖານເງື່ອນໄຂໃນການເລື່ອນຊັ້ນ ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2019, ປະດັບຊັ້ນໂດຍ ພົຕ ປອ ທອງເຫຼັກ...

ເຄີຍຖືກຄຸກມາແລ້ວ 3 ປີ ບໍ່ເຂັດຫຼາບ… ອອກມາກໍ່ເຫດລັກລົດຈັກອີກ 8 ຄັ້ງ ຖືກຈັບດຳເນີນຄະດີ

ທ້າວ ດາລາເພັດ ອາຍຸ 27 ປີ ຢູ່ບ້ານວັດນາກ ເມືອງສີສັດນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຄີຍຖືກສານຕັດອິດສະຫຼະພາບ 3 ປີ  ຄະດີລັກຊັບພົນລະເມືອງ ພາຍຫຼັງພົ້ນໂທດອອກມາ ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ມີທ່າທີຈະປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ; ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວກໍ່ເຫດໄປຊອກລັກຊັບແບບເກົ່າ. ຄັ້ງນີ້, ເຄື່ອນໄຫວລັກລົດຈັກ ຈໍານວນ 8 ຄັ້ງ ຈຶ່ງຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ຈັບຕົວໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2019...

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ທໍາລາຍຢາສູບເຖື່ອນ

ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມານີ້້, ກົມຕໍາຫຼວດສິ່ງແວກລ້ອມ ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ກະຊວງ ປກສ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ນັກຮົບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ນໍາຢາສູບເຖື່ອນ ຈໍານວນ 48 ກວ່າແກັດ ລວມມູນຄ່າເກືອບ 200.000.000 ກີບ ໄປທໍາລາຍຖິ້ມຢູ່ສູນບໍາບັດຂີ້ເຫຍື້ອ.

ມ້າງເຄືອຂ່າຍໂສເພນີ ຫົວໂປ່ໂຕການເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ

ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2019, ຫ້ອງຕຳຫຼວດອາຍາ ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບ ຕຳຫຼວດກຸ່ມ 1 ເຂດ 3 ເຂົ້າກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂຮງແຮມ 2 ແຫ່ງ ຄື: ແຫ່ງທີ 1 ຕັ້ງຢູ່ເຂດຖະ ໜົນ Calmette ຄຸ້ມຫງວຽນຖາຍບິ່ງ ແລະ...
- Advertisement -
Visual Composer Website Builder
error: Alert: Content is protected !!